shim

Policy ätstörning G&M

Gym och Motion strävar efter att få fler att träna regelbundet och vill tillsammans med våra medlemmar skapa förutsättningar för en hälsosammare livsstil. Vi är därför observanta på beteenden som kan leda till ohälsa. 
 
Ätstörningar är en grupp allvarliga psykiatriska sjukdomar som präglas av ihållande problematik med födointaget. De mest kända ätstörningarna är Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa, medan de vanligast förekommande är så kallade atypiska ätstörningar. Det innebär att personen har vissa anorektiska eller bulimiska symtom, men uppfyller inte alla kriterier för någon av de specifika ätstörningarna.
 
Ortorexi betecknar en fixering vid en "hälsosam" livsstil, präglad av tex överdriven träning och nyttigt ätande. Ortorexi har likheter med och överlappar till viss del med ätstörningar, framför allt Anorexia nervosa, men är mera att betrakta som ett överdrivet uttryck för rådande samhälleliga trender och värderingar. En ortorektikers mål är att vara den ultimata hälsosamma människan.
 
Gym och Motions policy vid misstanke om ohälsosamt träningsbeteende
 
Våra medarbetare talar enskilt med medlemmen och förklarar varför det finns oro för medlemmen.
Om medlemmen bekräftar oron för oro så hjälper vi genom att hänvisa till de behandlingar som finns tillgängliga och som vi bedömer lämpliga.
Om vi inte är överens om problematiken så begär vi in ett intyg från en läkare som tydliggör att det inte finns det några restriktioner kring nuvarande träningsfrekvens i dagsläget. I avvaktan på intyget stängs medlemmen av från vidare träning.
Oavsett friskrivning från läkare kan vi avsluta medlemskapet om ett ohälsosamt träningsmönster kvarstår.
 
Här kan du läsa mer:
 
Vårdguiden
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Anorexi/
 
Hjärnfonden
http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/atstorningar/
 
 
 
 
Glöm inte att le, vi har världens bästa jobb!