shim

Våran Doping Policy

 
All hantering av dopingpreparat är förbjuden i Sverige. Det finns ett regelverk för vilka preparat som är förbjudna, dess gränsvärden samt för eventuella påföljder för brott mot dessa regler.
 
Gym & Motion vill bestämt avråda dig från att befatta dig med otillåtna preparat.
 
Att göra så är ett brott mot gällande lagar och regler och innebär således omedelbar avstängning för träning på Gym & Motion.