shim

Gym & Motion FöretagDina anställda är företagets viktigaste investering Ekvationen är enkel.
Tränar man mår man bättre, undviker man att träna ökar risken att man mår sämre.
 
Precis som i företagandet i allmänhet bör man eftersträva att ha en buffert för oförutsedda händelser.
Friskare och piggare personal kan ses som en hälsobuffert. Att vara långtidsfrisk går dessutom att räkna hem.

Fyll intresseanmälan nedan så kontaktar vi er för en helhetslösning för just ert företag.

Företag:
Namn:
Telefon:
E-post:
Antal anställda:

Kontakta mig helst via: Telefon E-post
 
Frågor: