shim

Obemannad entre

Nya in passage rutiner under obemannad tid

Yttre dörr:

Dra ditt kort i läsaren slå kod. Passera alltid själv (då du är fler än en så kommer den inre dörren inte att öppnas). Om du passerat in fler samtidigt och systemet låser måste ALLA passera ut och börja om med inloggning en och en.

VIKTIGT: Den yttre dörren måste stängas då den inre inte öppnas om den yttre dörren är öppen.

Inre dörr:

Dra ditt kort i läsaren slå kod, vänta 3 sekunder på gröngubbe och passera sedan. Passera alltid själv (då du är fler än en så kommer den inre dörren inte att öppnas). Om du passerat in fler samtidigt och systemet låser måste ALLA passera ut och börja om med inloggning en och en.

 

Ut passage:

Tryck på upplåsningsknapp. Vänta 3 sekunder öppna sedan dörr.

VIKTIGT Den inre dörren måste stängas då den yttre dörren inte öppnas om den inre dörren är öppen.

Ut passage kan ske fler åt gången.