shim

Individuell träning

Med ett brett utbud av konditionsmaskiner, styrketräningsmaskiner och fria vikter...

gym

Styrketräning

Gymmet är belagt i en stor och ljus lokal. Vi har maskiner från Technogym. Vi har ett brett utbud av konditionsmaskiner, styrketräningsmaskiner och fria vikter för att just du ska kunna få ut maximalt av din träning. Vi har alltid en instruktör på plats som kan vägleda dig i gymmet, för att bibehålla motivation och undvika skador.

Doping policy

All hantering av dopingpreparat är förbjuden i Sverige. Det finns ett regelverk för vilka preparat som är förbjudna, dess gränsvärden samt för eventuella påföljder för brott mot dessa regler.

Gym & Motion vill bestämt avråda dig från att befatta dig med otillåtna preparat. Att göra så är ett brott mot gällande lagar och regler och innebär således omedelbar avstängning för träning på Gym & Motion.