shim
 

Om MiniMotion

 • På MiniMotion tar vi hand om barnen medan föräldrarna tränar.
 • MiniMotion tar emot barn från 3 månader upp till 10 år.
 • MiniMotions öppettider kan variera, för information se www.gymomotion.se.
 • Ett besök i MiniMotion varar upp till 1,5 timme.
 • Vid första besöket på MiniMotion är föräldern med sitt barn, då barnet lär känna personalen och lokalerna. Föräldern tar i samband med första besöket även del av MiniMotions trivselregler och skriver in barnet i MiniMotions kartotek.
 • På barnets personliga kort som förvaras i kartoteket finns information om vem barnet är, barnets föräldrar, barnets allergier eller andra särskilda behov. Barnets personliga kort förvaras på MiniMotion.
 • Antalet barn som tas emot på MiniMotion avvägs mot rådande sammansättning och stämning i barngruppen samt ålder på barnen, detta kan variera från besök till besök.
 • En förälder måste alltid finnas i Gym & Motions lokaler när barnet vistas på MiniMotion. Föräldern måste alltid kunna nås omgående om barnet behöver sin förälder. Personalen på MiniMotion tar hand om barnen men föräldern är alltid huvudansvarig under vistelsen på Gym & Motion.
 • Endast friska barn vistas på MiniMotion. Reglerna är som på förskolan (dagis):
 • Barnet skall vara mätt, torrt och utvilat när det lämnas.
 • MiniMotion tillåter endast välling, vatten och frukt i lokalerna med tanke på säkerhet och allergier. Matning av små barn efter passet av föräldrarna går bra. Mikrovågsugn finns.
 • MiniMotion tar emot sovande barn när de anländer, men personalen ansvarar inte för att söva barnen.
   

Barnen får endast vistas i MiniMotion med personal under bemannade tider för  lokalen.  Inte i träningslokaleroch omklädningsrum.
Det finns dock undantag:

 • Vid akuta situationer, t ex när en förälder måste avbryta träningen för att ta hand om ett otröstligt barn som inte vill lämnas igen. I det fallet får föräldern ta med sig barnet in i anläggningen för att t ex hämta sina tillhörigheter i omklädningsrummet.
 • Gym & Motion ansvarar inte för eventuell personskada som barnet åsamkats på grund av olycksfall eller andra barns agerande.

För att se öppettider klicka här