Vanliga frågor

Den 28:e i varje månad eller första vardagen efter om den 28:e är en helgdag.

Våra system försöker igen en gång den följande dagen. Går inte det heller blir det en skuld och då blir den en påminnelse, påminnelseavgift och eventuellt ränta på skulden som behöver betalas. Kontakta oss om något verkar fel – annars är det viktigt att följa upp att betalningarna kan gå igenom i tid.

Ja. I båda situationer är det mycket viktigt att vi får veta det så fort som möjligt. Är det så att autogirobetalningen inte går igenom blir medlemskapet fryst. Och påminnelseavgift, ränta och sådant vill vi förstås alla helst slippa.

Nej, absolut inte. Under inga omständigheter får man släppa in exempelvis en vän som bara vill titta in eller någon som är medlem fast glömt sitt medlemskort hemma. Vi kan inte tillåta detta alls och därför leder till avstängning.

För 50 kr kan du hämta ut ett nytt. Tänk på att besöka oss under bemannade tider bara.

Nej. Medlemskap hos oss är personligt. Kontakta din medlemsrådgivare om du av någon anledning inte får till din träning som önskat

Absolut. Alla Läkarintyg är giltliga att frysa med. Även om man reser bort i 30 dagar eller mer, upp till 12 månader får man frysa sitt medlemskap hos oss. Man får inte frysa sitt medlemskap retroaktivt. 

Det gör du bara genom att maila namn och personnummer tillavslut@gymomotion.se

Bindningstid är hur länge du bundit dig för att träna hos oss. Alla autogiro avtal är löpande. Uppsägningstiden är 30 dagar efter att bindningstiden gått ut. Detta gäller från det datum då du säger upp ditt medlemskap. Under uppsägningstiden får du givetvis träna som vanligt.

Ja. Under bemannade tider får man träna på drop in.

Ja, det kostar 150:- som du får tillbaka då du tecknar medlemskap. Tänk på att komma in under bemannade tider bara.

Åldersgränsen är 13 år. Upp till 15 års ålder måste också målsman vara medlem på Gym & Motion. Efter obligatorisk genomgång i gymmet med personlig tränare (ingår i startavgiften) får ungdomen träna på egen hand utan förälder. Även målsman ska delta på genomgången i gymmet. Utebliven närvaro eller sen avbokning (närmre än 24 timmar) leder till att kortet blir fryst fram tills dess att introduktionen genomförts (man står då själv för kostnaden för ett nytt PTC-tillfälle).

Under PTC-tillfället pratar vi om förhållningssätt på våra center, hur vi tränar på rätt sätt, genomgång av gymmets utrustning, skaderisk och liknande. Det är obligatoriskt för 13-15 åringar hos oss för att vi tycker att ovanstående är särskilt viktiga frågor att ta upp vid just yngre ålder. Vi pratar om den egna träningen, vikten av kost, hur saker fungerar på träningscentret samt generella tips och råd. Målsättningen är att öka kunskapen hos våra medlemmar och tillsammans skapa en positiv attityd mot träning.
Vi rekommenderar alla nya medlemmar att träna ett tillfälle med någon av våra PTC- Personliga tränare/hälsocoacher för bästa resultat.

Ja vi har gratis barnpassning med barnskötare som har speciella öppettider. Däremot tillåter vi tyvärr inte barn i träningsanläggningen.

GDPR

När du har ett aktivt medlemskap på Gym & Motion kan vi endast radera din träningshistorik. Detta kan du beställa genom att kontaktakundservice@gymomotion.se. Du får svar på din förfrågan inom 30 dagar. När det gäller de mailutskick och andra utskick du har samtyckt till kan du självklart ändra det direkt via länken i ett mailutskick eller genom att kontakta kundservice@gymomotion.se

Du kan begära att vi raderar viss persondata om dig och det kan du göra genom att maila kundservice. Notera att det kan ta upp till 30 dagar innan du får bekräftelse på att vi har raderat din data.

Inom 30 dagar efter att du kontaktat kundservice@gymomotion.se kommer du att få ett bekräftelsemail på att datan är raderad. Information om dina betalningar/fakturor behålls i förhållande till bokföringslagen, men denna information kommer inte att vara tillgänglig för personal utan behörighet.

Genom att kontakta kundservice@gymomotion.se kan du få en översikt på den datan vi har lagrat om dig. Översikten överlämnas till dig personligen med identitetsintyg enligt överenskommelse inom 30 dagar från att vi fått din skriftliga begäran. Första begäran är gratis, ytterligare begäran verkställs till en kostnad av 995kr.

Utgångspunkten är att medlemsprofiler där alla betalningar är mottagna och ingen skuld kvarstår automatiskt raderas 12 månader efter att medlemskapet är avslutat. Vid obetalda betalningar raderas profilen 30 dagar efter att sista betalningen är mottagen och registrerad, men oavsett inte tidigare än 12 månader efter medlemskapet avslutats.

Regler & Policy

Du kan max ha 10 bokningar under en period på 7 dagar.

Du kan max ha 2 bokningar på en dag.

Avbokning av pass ska ske senast 2 timmar innan start.

Ankomst måste ske senast 10 min innan passet startar, annars blir platsen fri för andra (drop-in gäller).

Vid ankomst måste kortet dras och biljett mottagas. Biljetten ska kunna visas för instruktören om det efterfrågas.

Det går alltid att boka pass för 7 dagar framåt. Nya pass läggs ut varje dag kl. 07:00.

Vid missad avbokning utdelas en varning, vid tre varningar spärras inloggningen i 30 dagar. Upplåsning kan göras för 100 kr.

Köplats

Har du bokat dig på köplats skickar vi ett mail till dig när du har fått en ordinarie plats. Detta kan ske senast 2 timmar innan passet startar. 

Mindre än 2 timmar innan passet startar gäller inte längre kölistan, då är det drop-in på det platser som inte är utnyttjade.

All hantering av dopingpreparat är förbjuden i Sverige. Det finns ett regelverk för vilka preparat som är förbjudna, dess gränsvärden samt för eventuella påföljder för brott mot dessa regler. 

Gym & Motion vill bestämt avråda dig från att befatta dig med otillåtna preparat. Att göra så är ett brott mot gällande lagar och regler och innebär således omedelbar avstängning för träning på Gym & Motion.

Gym och Motion strävar efter att få fler att träna regelbundet och vill tillsammans med våra medlemmar skapa förutsättningar för en hälsosammare livsstil. Vi är därför observanta på beteenden som kan leda till ohälsa. 

Ätstörningar är en grupp allvarliga psykiatriska sjukdomar som präglas av ihållande problematik med födointaget. De mest kända ätstörningarna är Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa, medan de vanligast förekommande är så kallade atypiska ätstörningar. Det innebär att personen har vissa anorektiska eller bulimiska symtom, men uppfyller inte alla kriterier för någon av de specifika ätstörningarna. 

Ortorexi betecknar en fixering vid en ”hälsosam” livsstil, präglad av tex överdriven träning och nyttigt ätande. Ortorexi har likheter med och överlappar till viss del med ätstörningar, framför allt Anorexia nervosa, men är mera att betrakta som ett överdrivet uttryck för rådande samhälleliga trender och värderingar. En ortorektikers mål är att vara den ultimata hälsosamma människan. 

Gym och Motions policy vid misstanke om ohälsosamt träningsbeteende 

–  Våra medarbetare talar enskilt med medlemmen och förklarar varför det finns oro för       medlemmen. 
–  Om medlemmen bekräftar oron för oro så hjälper vi genom att hänvisa till de     behandlingar som finns tillgängliga och som vi bedömer lämpliga. 
–  Om vi inte är överens om problematiken så begär vi in ett intyg från en läkare som     tydliggör att det inte finns det några restriktioner kring nuvarande träningsfrekvens i     dagsläget. I avvaktan på intyget stängs medlemmen av från vidare träning. 
–  Oavsett friskrivning från läkare kan vi avsluta medlemskapet om ett ohälsosamt     träningsmönster kvarstår. 

Här kan du läsa mer: 

Vårdguiden 
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Anorexi/ 

Hjärnfonden 
http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/atstorningar/

Trivsel regler 
–  Alla vill vi trivas och ha det trevligt på gymmet. Använd ditt sunda förnuft. Respektera     dina medtränande och håll en rimlig ljudnivå. 
–  Se till att det alltid ser rent och snyggt ut efter dig. Plocka undan vikter, hantlar och     övriga redskap efter användning. 
–  Använd hela och rena kläder.
–  Ha skor på fötterna för din egen säkerhet. Inneskor på gymmet. Ute skor ute.
–  Du får inte träna barfota. 
–  Torka av konditionsmaskiner och träningsmaskiner med papper och rengöringsspray     efter användning. Papper och sprayflaska finns i lokalen. 

Säkerhetsregler 
–  Nödutgångarna ska inte blockeras. Inga väskor i gymmet. 
–  Från och med det år du fyller 13 är du välkommen att träna på gymmet med målsman. 
–  Alla barn som lärt sig krypa eller gå får inte vara i gymmet fram till året då de fyller 13.     Då får de bli medlemmar för att träna hos oss 

Träning och värderingar 
Hos oss är alla lika värda, behandla varandra efter det. 
Skåpen får enbart användas under träning, vi tömmer skåpen i omklädningsrummen. 
Vi ansvarar inte för era värdesaker. 
Man får inte låna våra salar & man får inte ta ut utrustning från salarna till gymmet. 

Medlemskap & Ej bemannad passage 
–  Kort är personligt och får inte lånas ut. 
–  Varje person som går in i gymmet ska registrera sitt kort i någon av läsarna. 

Inpassering sker endast en person åt gången, se till att dörren stängs efter dig

Personuppgifts – och integritetspolicy på Gym & Motion orgnr: 556729-4672

1. Allmänt
Gym & Motions skäl till insamling, behandling och lagring av personuppgifter är att det finns ett avtal och/eller att i vissa fall den registrerade lämnat sitt samtycke.

När vi inleder behandling av personuppgifter informerar vi om skälet till databehandling. För personuppgiftsbehandling av barn under 16 år krävs vårdnadshavares samtycke. 

2. Skäl till personuppgiftsbehandling
Gym & Motion samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla våra avtal med anställda och medlemmar. Bedriva vår verksamhet, leverera våra tjänster samt för att kunna ge service och informera om våra tjänster och vårt utbud (involverar marknadsaktiviteter och vid intresseanmälningar från potentiella medlemmar). Användning av personuppgifter vid marknadsaktiviteter bygger på samtycke, detta samtycke kan återkallas skriftligen via mail till kundservice eller genom avregistrering via länk i elektroniskt utskick. 

3. Vilka personuppgifter och data lagras
De personuppgifter vi lagrar är förnamn, efternam, telefonnummer, e-postadress, adress(ev faktureringsadress), kön, födelsedatum och personnummer. Samt typ av medlemskap och ev tilläggstjänster. Uppgifterna tas från medlem själv, adress kan tas via personuppslagning mot folkbokföringsregistret. 

Dessa uppgifter behövs vid köp av tjänster och ingångna avtal: 
För att kunna kommunicera med den registrerade (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)

För att undvika dubbletter vid registrering (personnummer).

För att hantera autogiro (personnummer) 

För att avgöra ålder som påverkar eventuell tillåtelse att teckna avtal, köpa tjänster, ungdomspris, vårdnadshavares samtycke. (personnummer, födelsedatum) 

För att på ett effektivt sätt kunna informera om verksamheten, eventuella förändringar, nyheter eller andra händelser som vi anser vara relevanta och av vikt för de registrerade och dera upplevelse och nyttjande av vår verksamhet, utbud och tjänster.

För att kunna skapa inloggningar och lösenord till våra digitala medlemssidor och appar(e-postadress och födelsedata)

Övrig/annan data som lagras och loggas:
Våra träningsanläggningar erbjuder både individuell och personlig träning/coachning samt gruppträning. När en medlem besöker våra anläggningar för träning av något slag så registreras besöket. Bokningar av gruppträningspass och träning tillsamman med en personlig tränare/coach (PTC) registreras också.

Vid nyttjande av vår tjänst PTC-abonnemang så kommer respektive PTC att samla in relevant hälsodata från medlemmen. 

Köp och betalningar av medlemskap, tjänster och vissa varor registreras samt kontouppgifter då autogiro valts som betalningssätt. 

Denna data registrerar vi: 
För att erbjuda en säker träningsmiljö dygnet runt både vid bemannade och obemannade tider (inpasseringskontroll och besökslistor vid incidenter)

För att kunna presentera träningsstatistik och planera samt erbjuda det utbud som våra medlemmar efterfrågar (besök och träningspass)

För att hantera frågor, reklamationer och återköp, fakturera/debitera, säkerställa betalningar, förmånserbjudande (kontouppgifter, bokningar och köp)

För att på ett säkert och hälsosamt sätt kunna genomföra personlig träning/coaching och hjälpa medlemmen att följa upp och uppnå det önskade resultatet. (hälsodata och hälsodeklaration) 

4. Så lagras och hanteras personuppgifter och data
Vi lagrar uppgifterna i system och IT-miljöer tillhandahållna av företag, vi ingått avtal med, som är specialiserade för verksamheter och ändamål så som våra. Ett fåtal uppgifter förvaras fysiskt bakom lås. Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss och vår utgångspunk är att endast anställda och andra personer inom företaget som behöver personuppgifterna och datan för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns en rättslig grund för det. (exempel på sådana skäl är vanligtvis att du ingått ett avtal med oss eller att det finns juridiska skäl som tvingar oss till det. Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter vidare till en tredje part.

5. Rättigheter
Du har rätt att kräva registerutdrag, rättelse av felaktiga uppgifter, anonymisering eller radering av uppgifter. Du gör din begäran till oss skriftligen på kundservice@gymomotion.se och vår handläggningstid är 30 dagar från att vi mottagit din begäran och vi kommer då att uppfylla den om vi inte är skyldiga enligt lag att handla på annat sätt. Kvarstår skulder enligt det avtal som tecknats kan uppgifterna anonymiseras tills att skulden är nollställd.

6. Frågor
Vid frågor, funderingar eller kommentarer kontakta oss på kundservice@gymomotion.se